Tel: +84-8 6676 6258 / +84-8-6682 8705Fax: +84-8-38470060Email: info@mitsuky.vnHotline: 0933642628 Đăng nhập
Series In-Line - Bơm ly tâm In-Line
Ứng Dụng/Applycation
Hoạt Động/Operaton Limits
Series In-Line - Bơm ly tâm trục ngang In-Line
  • Thủy lợi
  • cấp thoát nước đô thị và nông thôn
  • Công nghiệp
  • Phòng chống lũ lụt
  • nuôi trồng thủy sản
  • Nhà cao tầng
  • Phòng cháy chữa cháy
Q = 240 m3/h
H = 90 m