Tel: +84-8 6676 6258 / +84-8-6682 8705Fax: +84-8-38470060Email: info@mitsuky.vnHotline: 0933642628 Đăng nhập
Series SZ - Bơm ly tâm trục ngang lưu lượng lơn
Ứng Dụng/Applycation
Hoạt Động/Operaton Limits
Series SZ - máy bơm trục ngang lưu lượng lớn
  • Thủy lợi
  • cấp thoát nước
  • Công nghiệp nghiệp
  • Phòng chống lũ lụt
  • nuôi trồng thủy sản
Q = 150 -> 3450 m3/h (2.5 -> 57.5 m3/min)
H = 1 -> 14 m