Tel: +84-8 6676 6258 / +84-8-6682 8705Fax: +84-8-38470060Email: info@mitsuky.vnHotline: 0933642628 Đăng nhập
Series CNS - Bơm ly tâm trục ngag tự hút
Ứng Dụng/Applycation
Hoạt Động/Operaton Limits
Series CNS - Máy bơm ly tâm trục ngang tự hút
  • Xây dựng
  • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
  • Hệ thống chữa cháy
  • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
  • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
  • hồ bơi,hệ thống rửa
Q = 4.5 -> 264 m3/h
H = 24.4 -> 118 m