Tel: +84-8 6676 6258 / +84-8-6682 8705Fax: +84-8-38470060Email: info@mitsuky.vnHotline: 0933642628 Đăng nhập
Series MD - Bơm ly tâm trục ngang động cơ diesel
Ứng Dụng/Applycation
Hoạt Động/Operaton Limits
Series MD - Máy bơm ly tâm trục ngang Diesel
  • Nhà cao tâng,Xây dựng
  • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
  • Hệ thống chữa cháy
  • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
  • hồ bơi,hệ thống rửa