Tel: +84-8 6676 6258 / +84-8-6682 8705Fax: +84-8-38470060Email: info@mitsuky.vnHotline: 0933642628 Đăng nhập
Series FS - Bơm ly tâm trục ngang đầu rời
Ứng Dụng/Applycation
Hoạt Động/Operaton Limits
Series FS Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời
  • Xây dựng
  • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
  • Hệ thống chữa cháy
  • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
  • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
  • hồ bơi,hệ thống rửa
Q = 3.24 -> 1320 m3/h
H = 4 -> 150 m