Tel: +84-8 6676 6258 / +84-8-6682 8705Fax: +84-8-38470060Email: info@mitsuky.vnHotline: 0933642628 Đăng nhập
Series KL - Bơm ly tâm trục ngang KL
Ứng Dụng/Applycation
Hoạt Động/Operaton Limits
Series KL - Máy bơm ly tâm trục ngang công suất lớn
  • Phòng chữa cháy.
  • cấp thoát nước đô thị và nông thôn
  • Công nghiệp
  • Phòng chống lũ lụt
  • Nhà cao tầng.
Q = 3.6 -> 1038 m3/h
H = 3 -> 165 m